Van waar de naam ´d  Halve Maene

De naam de Halve Maene is waarschijnlijk afkomstig van de vorm van het schiereilandje in het midden van het kanaal van Brugge naar Gent, welke is ontstaan na het afkorten van een bocht te behoeve van een betere doorvaart voor de grote schepen in dit kanaal.

HALVE MAEN

De naam had evengoed afkomstig kunnen zijn van het zeer bekende VOC schip de Halve Maen maar dat is een overstatement. Het schip is meer bekend in Amerika. Dat het beroemd zou moeten zijn is ook duidelijk, maar het is nu nog niet. Het Beernemse  restaurant de Halve Maen deelt dus zijn naam met een VOC schip de Halve Maen.

BEKENDE MENSEN

Vele mensen waaronder ook vele bekende en beroemde mensen brachten een bezoekje aan dit VOC schip. Op de foto ziet u het Nederlands koninklijk echtpaar. Maar ook bekende acteurs zoals Demi Moore, Adam Beach, Gary Oldman en Robert Duvall zijn hier vele keren geweest.

En dit schip, deze  Halve Maen,  is het meest bekend als het 1609 ontdekking schip van de Verenigde Oost Indische Compagnie, met Henry Hudson aan boord als piloot, die een kortere route naar China dacht  te weten. Dat was niet het geval zoals we natuurlijk nu weten, maar de handel die onmiddellijk het jaar daarop in 1610 volgde leidde tot de nederzetting  Nieuw Amsterdam dat uiteindelijk de wereldstad  New York is geworden. 

Daarvoor (1606-1608) deed het schip mee aan de meest belangrijke handel van de jonge Republiek namelijk de bulk handel in o.a. zout en graan basis ingrediënten waar niemand zonder kon, de  z.g. ‘moeder negotie’, Daarna (1611-1618) deed de Halve Maen mee aan de interaziatische handel als echt VOC schip waar het handelde o.a. op peper. Omdat de Halve Maen niet onwaarschijnlijk gebouwd was als een kaperschip, is de Halve Maen een unieke capsule van scheepvaart en scheepvaart kunde van begin 17e eeuw. Als VOC schip was het eigendom van de VOC Kamer Amsterdam, en wat dit zo interessant maakt voor Vlaanderen is dat de helft van het aandelen kapitaal van deze kamer  uit België, en voornamelijk van personen uit Vlaanderen was gekomen. Als we dan ook nog weten dat de vertaler van het kontrakt tussen de VOC en de Engelsman Henry Hudson, de beroemde Vlaming Hondius was geweest die Engels sprak, en slechts  een half uurtje rijden van Beernem, in Wakke, geboren was dan zie je dat er een verhaal te vertellen is. En zo zijn er veel draadjes door heel Vlaanderen de Halve Maen te maken hebben. Bijvoorbeeld  de cartograaf van de VOC, Plancius, was een uurtje van het restaurant Halve Maen geboren was, en van Os die de beslissing nam om Hudson aan te nemen was geboren in Antwerpen. 

SCHIP IS BEROEMD

Het schip halve maen is beroemd door o.a. zijn historie maar ook bekend in de filmindustrie heeft menig maal gefigureerd als een schip uit de oudheid. Enkele titels van bekende films zijn;

SCHIP IS TE BEKIJKEN

De halve maen heeft in het verleden al menig haven plaats aan gedaan, en werd door de toetristen bezocht en bewonderd. Klik hier voor een bezoek op de website van de halve maen.

Contact Met Ons

D'HALVE MAENE
GEVAERTS ZUID 47A 8730 BEERNEM 
INFO@DHALVEMAENE.BE

Telefoon nummer: 
050-659505